شرایط خرید بیمه شخص ثالث بیمه ایران بصورت اقساط

بیمه شخص ثالث قسطی به دلیل افزایش حق بیمه شخص ثالث بسیار مورد توجه بیمه گذاران قرار گرفته است ، بیمه گذاران محترمی که خواستار تهیه بیمه شخص ثالث بیمه ایران بصورت اقساط میباشند برای تهیه بیمه به نکات ذیل توجه نمایند .
در گذشته شرایط بیمه شخص ثالث اقساطی شامل کارمند های ادارات و شرکتهای دولتی یا خصوصی و همچنین شرکتهای لیزینگ خودرو میباشد که با شرایط خاص بیمه شخص ثالث قسطی به این عزیزان ارائه خواهد شد . که در این حالت شرکت سهامی بیمه ایران بدون دریافت هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط بیمه نامه را تقسیط می نمود. در این حالت بیمه گذار باید در شرکت رسمی ( دولتی یا خصوصی ) اشتغال داشته باشند و از طریق شرکت مربوطه و یا تعاونی شرکت با بیمه ایران قرارداد خرید بیمه شخص ثالث قسطی بصورت گروهی منعقد نماید بدیهی است  شرکت متعهد به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار میباشد  و ضمانت شرکت متعهد بیمه گذار نیز برای شرکت بیمه گر تعهد کسر از حقوق بیمه گذار و پرداخت به شرکت بیمه برای نمایندگی علوی مورد تایید میباشد. که در این صورت شرکت سهامی بیمه ایران هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط دریافت نمی نماید.این اقساز طبق شرایط جدید می تواند تا شش ماه به طول انجامد.

در صورت درخواست بیمه شخص ثالث قسطی بصورت انفرادی چنانچه یکی از شرایط ذیل را دارید می توانید بصورت اقساط بیمه شخص ثالث خود را بدون اضافه نرخ بیمه نمایید.


1-داشتن بیمه نامه عمر نزد بیمه ایران نمایندگی علوی

2-نداشتن چک برگشتی در نظام بانکی

 

چنانچه یکی از شرایط فوق را دارید می توانید با پرداخت پنجاه درصد نقد و مابقی در حداکثر سه فقره چک ماهیانه بیمه نامه شخص ثالث خود را بصورت قسطی دریافت نمایید.

 

محاسبه آنلاین نرخ بیمه بدنه اتومبیل سفارش آنلاین بیمه بدنه اتومبیل بالای صفحه


www.bimeonline.com